บริษัท ฟิลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 1994 จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฟิลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 1994 จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทนำเข้าและผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และด้านความงาม คุณภาพสูงระดับสากลให้บริการลูกค้าทั้งโรงพยาบาลภาครัฐ และ เอกชน ทุกระดับทั่วประเทศโดยมีนโยบายคือพัฒนาและขยายงานอย่างมากและดำรงไว้ซึ่งการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ บริการที่รวดเร็วเป็นที่พอใจแก่ลูกค้า
Benefits
1.เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2.ตรวจสุขภาพประจำปี จากโรงพยาบาลชั้นนำที่น่าเชื่อถือ 3.ค่ารักษาพยาบาลในลักษณะประกันกลุ่มอุบัติเหตุ 4.วันหยุด, วันหยุดตามประเพณี, วันหยุดพักผ่อนประจำปี, วันลา 5.ชุดฟอร์มพนักงาน 6.โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการบริษัทฯ) 7.การฝึกอบรมสัมมนาทั้งภายใน และภายนอกสถานที่ ภายในบริษัทฯ ภายนอกสถานที่ (ในประเทศ / ต่างประเทศ) ขึ้นอยู่กับตำแหน่งหน้าที่การปฏิบัติงาน 8.สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น งานสมรส งานอุปสมบท คลอดบุตร เสียชีวิต ฯลฯ 9.รักษาสายตาผิดปกติด้วยวิธี LASIK และซื้อผลิตภัณฑ์เวชสำอางของบริษัทฯในราคาพนักงาน 10.จัดเลี้ยงปีใหม่ 11.สวัสดิการเพิ่มเติมตามตำแหน่งหน้าที่การปฏิบัติงาน 11.1 ค่าโทรศัพท์/ค่าใช้จ่ายเดินทาง/เบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างจังหวัด 11.2 สวัสดิการโทรศัพท์ หรือ แพ็คเกจโทรศัพท์ 11.3 เงินรางวัลจากการขาย 11.4 ค่าซ่อมบำรุงรถ/เบี้ยประกันภัยรถยนต์/สวัสดิการยางรถยนต์ (กรณีนำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้ในการปฏิบัติงาน) 12.สวัสดิการกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ฯลฯ
Contacts
บริษัท ฟิลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 1994 จำกัด (มหาชน)
429 ถ.บอนด์สรีท
Bang Phut Pak Kret Nonthaburi 11120
Directions
การเดินทาง ถนนแจ้งวัฒนะ (แยกปากเกร็ด) ถึง ถนนแจ้งวัฒนะ (ปากทางเข้าเมืองทองธานี) รถโดยสารประจำทางเลขที่ 51, 52, 150, 356, 166 ถนนติวานนท์ (แยกปากเกร็ด) ถึง ปากทางเข้าเมืองทองธานี ถนนบอนสตรีท รถโดยสารประจำทางเลขที่ 33, 90 ,183, 391
See Map