JobThai
บริษัท โกลบอล คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
บริษัท โกลบอล คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด จำหน่ายสายไฟ ทุกชนิด มี มอก.
Benefits
1.ประกันสังคม
zero position en
Contacts
บริษัท โกลบอล คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
18/14-15 เทียนทะเล19 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
Tha Kham Bang Khun Thian Bangkok 10150