JobThai
Dusit on Demand
ดุสิตออนดีมานด์ บริษัทในเครือดุสิตธานี ที่ให้บริการทำความสะอาดห้องพักและพื้นที่สาธารณะของโรงแรม อาคาร สำนักงาน รวมทั้งที่พักอาศัยทั้งรายวัน รายเดือนและรายปี ด้วยพนักงานที่มีประสบการณ์บริการ ซึ่งได้รับการฝึกอบรมมาตรฐานการทำงานและการให้บริการอย่างเข้มข้นจากโรงแรมดุสิตธานี
zero position en
Contacts
Dusit on Demand
946 อาคาร พาณิชย์ดุสิตธานี ชั้นที่ 5 พระรามที่ 4
Si Lom Bang Rak Bangkok 10500