บริษัท แอดเดอรานสไทย จำกัด
เป็นผู้ผลิตและส่งออกวิกผม ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ เปิดดำเนินกิจการมากว่า 30 ปี
Benefits
  • ประกันสังคม
  • เบี้ยขยัน
  • ค่ารักษาพยาบาล
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ฯลฯ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท แอดเดอรานสไทย จำกัด
10/11 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต 64
Thalat Bangkhen Lak Si Bangkok 10210
See Map