บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด (Win Win Supply Co., Ltd.) เป็นบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company: ESCO) ภายใต้การกำกับของสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หมายเลขสมาชิก A059 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบครบวงจร (Turnkey) โดยเราจะเป็นผู้รับผิดชอบภารกิจต่างๆแทนผู้ประกอบการ ตั้งแต่การสำรวจสถานประกอบการเพื่อจัดทำข้อมูลนำเสนอผลประหยัดแก่ผู้ประกอบการ การจัดหาแหล่งเงินทุนในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่ต้องการลงทุนเอง การติตตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ตลอดจนการตรวจวัดเพื่อพิสูจน์ผลประหยัด โดยที่บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) จะรับประกันผลการประหยัดภายหลังการเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงานเรียบร้อยแล้ว และรับผิดชอบ กรณีที่ผลการประหยัดไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือตามข้อมูลที่ได้นำเสนอแก่ผู้ประกอบการในเบื้องต้น โดยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) จะชดเชยผลประหยัดส่วนที่ขาดไป นอกจากนี้ บริษัทจัดการพลังงานยังจัดการขอเงินสนับสนุนจากภาครัฐฯให้แก่ผู้ประกอบการ (กรณีที่มีโครงการต่างๆ) โดยผู้ประกอบการ ไม่ต้องดำเนินการใดๆเองเลยอีกด้วย
รายละเอียดความเชี่ยวชาญ
อุปกรณ์ควบคุมแสงสว่าง
มีประสบการณ์การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ควบคุมแสงสว่างอย่างเชี่ยวชาญ ให้แก่สถานประกอบการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงงาน โรงพยาบาล อาคารสำนักงาน ฯลฯ โดยให้บริการอย่างครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการสำรวจจนกระทั่งติดตั้งเสร็จสิ้น รวมถึงสามารถจัดหาแหล่งเงินทุน และขอเงินสนับสนุนจากภาครัฐให้ได้ตามความประสงค์ของสถานประกอบการ
เครื่องปรับอากาศ
มีประสบการณ์การติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศทั้งแอร์ระบบ Inverter และระบบปรับอากาศ Chiller
พลังงานแสงอาทิตย์
ให้บริการการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟ (Solar Rooftop) ให้แก่สถานประกอบการ โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด และบริษัท บางกอก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ Website: www.winwinpowersaving.com
Benefits
 • สวัสดิการ
 • 1.เสื้อฟอร์ม
 • 2.ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 3.งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
 • 4.สัมมนาประจำปี
 • 5.เงินช่วยเหลือกรณีบิดา-มารดา เสียชีวิต
 • 6.ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
 • 7.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 8.โบนัส
 • หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัส
 • ตามอายุงาน สูงสุด 2 เดือน
 • 9.ปรับค่าจ้างประจำปี
 • 10. ค่าไมล์รถยนต์ 5 บ/ กม.ในกรณีได้รับอนุมัติให้นำรถมาใช้ในเรื่องงานของบริษัทฯ
 • 11.ค่าโทรศัพท์ 500 บาท/เดือน (ถ้าบริษัทติดต่อกับพนักงานไม่ได้จะยกเลิกการจ่ายในเดือนนั้น)
 • 12. เบี้ยเลี้ยง (เฉพาะตำแหน่งวิศวกร ที่ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเมื่อต้องไปสำรวจงานนอกบริษัท)
Contacts
Win Win Supply Co.,Ltd
40/500 ม.10 ซ.นวลจันทร์ 24 ถ.นวลจันทร์
Nuan Chan Bueng Kum Bangkok 10230
See Map