บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด (Win Win Supply Co., Ltd.)/บริษัท วิน วิน พาวเวอร์ เซฟวิ่ง จำกัด (Win Win Power Saving Co., Ltd.) เป็นบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company: ESCO) ภายใต้การกำกับของสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หมายเลขสมาชิก A059 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบครบวงจร (Turnkey) โดยเราจะเป็นผู้รับผิดชอบภารกิจต่างๆแทนผู้ประกอบการ ตั้งแต่การสำรวจสถานประกอบการเพื่อจัดทำข้อมูลนำเสนอผลประหยัดแก่ผู้ประกอบการ การจัดหาแหล่งเงินทุนในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่ต้องการลงทุนเอง การติตตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ตลอดจนการตรวจวัดเพื่อพิสูจน์ผลประหยัด โดยที่บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) จะรับประกันผลการประหยัดภายหลังการเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงานเรียบร้อยแล้วโดยนำอัตราที่ประหยัดได้มาผ่อนชำระ ตั้งแต่ 12- 60 เดือน และรับผิดชอบ กรณีที่ผลการประหยัดไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือตามข้อมูลที่ได้นำเสนอแก่ผู้ประกอบการในเบื้องต้น โดยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) จะชดเชยผลประหยัดส่วนที่ขาดไป นอกจากนี้ บริษัทจัดการพลังงานยังจัดการขอเงินสนับสนุนจากภาครัฐฯให้แก่ผู้ประกอบการ (กรณีที่มีโครงการต่างๆ) โดยผู้ประกอบการ ไม่ต้องดำเนินการใดๆเองเลยอีกด้วย รายละเอียดความเชี่ยวชาญ อุปกรณ์ควบคุมแสงสว่าง มีประสบการณ์การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ควบคุมแสงสว่างอย่างเชี่ยวชาญ ให้แก่สถานประกอบการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงงาน โรงพยาบาล อาคารสำนักงาน ฯลฯ โดยให้บริการอย่างครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการสำรวจจนกระทั่งติดตั้งเสร็จสิ้น รวมถึงสามารถจัดหาแหล่งเงินทุน และขอเงินสนับสนุนจากภาครัฐให้ได้ตามความประสงค์ของสถานประกอบการ เครื่องปรับอากาศ มีประสบการณ์การติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศทั้งแอร์ระบบ Inverter และระบบปรับอากาศ Chiller พลังงานแสงอาทิตย์ ให้บริการการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟ (Solar Rooftop) ให้แก่สถานประกอบการ โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท วิน วิน ซัพพลาย จำกัด และบริษัท บางกอก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ Website: www.winwinpowersaving.com
Benefits
สวัสดิการ 1.เสื้อฟอร์ม 2.ตรวจสุขภาพประจำปี 3.งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 4.สัมมนาประจำปี 5.เงินช่วยเหลือกรณีบิดา-มารดา เสียชีวิต 6.ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม,ประกันสังคม 7.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 8.โบนัส หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัส หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัส ได้รับผลตอบแทนทวีคูณขึ้นอยู่กับรายได้ของบริษัท 9.ปรับค่าจ้างประจำปี 10. ค่าไมล์รถยนต์ 5 บ/ กม.ในกรณีได้รับอนุมัติให้นำรถมาใช้ในเรื่องงานของบริษัทฯ 11.ค่าโทรศัพท์ 500 บาท/เดือน (ถ้าบริษัทติดต่อกับพนักงานไม่ได้จะยกเลิกการจ่ายในเดือนนั้น) 12. เบี้ยเลี้ยง (เฉพาะตำแหน่งวิศวกร ที่ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเมื่อต้องไปสำรวจงานนอกบริษัท) 13.ค่าใบประใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม (ใบกว.) เฉพาะตำแหน่งวิศวกร 14.ค่าคอมมิชชั่นเปอร์เซ็นต์ตามยาดขายที่ทำได้(เฉพาะพนักงานขาย)
There are currently no positions available.
Contacts
Win Win Supply Co.,Ltd.
40/500 ม.10 ซ.นวลจันทร์ 24 ถ.นวลจันทร์
Nuan Chan Bueng Kum Bangkok 10230
See Map