บริษัท เคแอนด์ซี เทคนิคอล ซัพพลาย จำกัด
ประกอบกิจการออกแบบ ผลิตและติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า และออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม ทุกชนิดทุกประเภท
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เคแอนด์ซี เทคนิคอล ซัพพลาย จำกัด
59/109 หมู่ที่ 7
Sao Thong Hin Bang Yai Nonthaburi 11140