กรมชลประทาน
เป็นหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่จัดให้ได้มาซึ่งน้ำเพื่อกักเก็บรักษา ควบคุม ส่ง ระบาย หรือ แบ่งน้ำเพื่อการเกษตร การพลังงาน การสาธารณูปโภค
Benefits
  • ประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
กรมชลประทาน
811 กรมชลประทาน ถ.สามเสน
Thanon Nakhon Chaisi Dusit Bangkok 10300
Directions
  • รถเมย์ เรือ แท็กซี่
See Map