บริษัท พุทธรักษาเลเบอร์ จำกัด
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง (โดยใช้แรงงาน) ได้แก่
- บริการรับจ้างเหมาแรงงานไทย
- บริการรับจ้างเหมาแรงงานต่างด้าว LAO,MYANMAR, CAMBODLA,(MOU)
- บรรจุสินค้า งานขนถ่ายสินค้า
- บริการรับจ้างประกอบชิ้นส่วน
- บริการรับทำเอกสารต่างด้าว
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พุทธรักษาเลเบอร์ จำกัด
เลขที่ 381/59 หมู่ที่ 1
Bang Sao Thong Bang Sao Thong Samut Prakan 10540