JobThai
บริษัท พุทธรักษาเลเบอร์ จำกัด
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง (โดยใช้แรงงาน) ได้แก่ - บริการรับจ้างเหมาแรงงานไทย - บริการรับจ้างเหมาแรงงานต่างด้าว LAO,MYANMAR, CAMBODLA,(MOU) - บรรจุสินค้า งานขนถ่ายสินค้า - บริการรับจ้างประกอบชิ้นส่วน - บริการรับทำเอกสารต่างด้าว
zero position en
Contacts
บริษัท พุทธรักษาเลเบอร์ จำกัด
เลขที่ 381/59 หมู่ที่ 1
Bang Sao Thong Bang Sao Thong Samut Prakan 10540