บริษัท สิวารมณ์ เรียลเอสเตท จำกัด ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบ โดยเป็นอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ได้แก่ โครงการที่อยู่อาศัย เช่น ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัดที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตสูง นอกจากนี้บริษัทมีโรงงานผลิตแผ่นโครงสร้างสำเร็จรูปสำหรับงานก่อสร้างเป็นของตนเองคือ บริษัท ทูบีไบรท์ พรีแคสท์ จึงช่วยให้บริษัทสามารถสร้างบ้านที่มีคุณภาพและเสร็จภายในเวลาที่กำหนด ในทางการดำเนินธุรกิจนั้นบริษัทจะมุ่งมั่นพัฒนาอสังหาฯเพื่อมอบสิ่งดีให้แก่สังคม จะยึดมั่นในความโปร่งใส และบริหารกิจการอย่างมี ธรรมาภิบาล เพื่อให้บริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ มีแผนจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ในอีก 3 ปี ข้างหน้าจึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาร่วมงานและเติบโตไปพร้อมกัน
Benefits
 • 1.ประกันสังคม
 • 2.เครื่องแบบพนักงาน
 • 3.ประกันชีวิต
 • 4.ลากิจ , ลาป่วย , ลาพักร้อน ตามกฎหมายแรงงาน
 • 5.อบรมพัฒนาความรู้ตามสายงาน
 • 6.สำนักงาน ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์
 • 7.โบนัสตามผลประกอบการ
 • 8.ปรับเงินประจำปี
 • 9.เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • 10.กระเช้าเยี่ยมไข้
 • 11.เงินแสดงความยินดีมงคลสมรส
 • 12.เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
Contacts
บริษัท สิวารมณ์ เรียลเอสเตท จำกัด
662/45 ถนนพระราม 3
Bang Phongphang Yan Nawa Bangkok 10120
Directions
 • รถเมล์สาย 89,35,205
 • BRT (วัดดอกไม้)