JobThai
บริษัท ซูเกรณ ซูการ์ จำกัด
ประกอบกิจการประเภทร้านขายปลีกอาหารอื่นๆ
Benefits
1. ประกันสังคม 2. วันหยุดประจำปี สิทธิการพักร้อนประจำปี 3. โบนัสประจำปี
zero position en
Contacts
บริษัท ซูเกรณ ซูการ์ จำกัด
578/4 ถนนลาดกระบัง
Lat Krabang Lat Krabang Bangkok 10520