บริษัท มิชชั่น ออน ดีมานด์ เอ็กซ์ จำกัด
ออกแบบ ผลิต ก่อสร้างและตกแต่งภายใน งานแสดงสินค้า ร้านค้า พิพิธภัณฑ์และอาคารเชิงพาณิชย์ทุกรูปแบบ
Benefits
  • 1. ประกันสังคม
  • 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ในกรณีที่อายุงานและเงื่อนไขต่างๆตรงตามที่บริษัทกำหนด)
  • 3. ค่าล่วงเวลา กรณีทำงานเกินเวลาตามที่หัวหน้ามอบหมาย
  • 4. ท่องเที่ยว ตรวจสุขภาพประจำปี
  • 5. โบนัสประจำปี (เมื่ออายุงานครบตามที่บริษัทกำหนดและเป็นไปตามการประเมินผลงานและผลประกอบการประจำปีของบริษัท)
Contacts
บริษัท มิชชั่น ออน ดีมานด์ เอ็กซ์ จำกัด
36/3 หมู่ที่ 3
Lat Sawai Lam Luk Ka Pathum Thani 12150