บริษัท เจนเนอรัล ทรานสมิสชั่น จำกัด
ประกอบกิจการประเภทการขายส่งโทรศัพท์และอุปกรณ์การสื่อสาร
งานติดตั้งระบบโทรคมนาคม
Benefits
  • โบนัส
  • ประกันสังคม
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เจนเนอรัล ทรานสมิสชั่น จำกัด
72 ซอย 7 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
Nong Bon Prawet Bangkok 10250