JobThai
บริษัท ปิติฟูดส์ จำกัด เป็นบริษัทฯในเครือ ปิติซีฟูดส์ มีบริษัท 3แห่งด้วยกันคือ ปิติซีฟูดส์ อ.จะนะ / ปิติฟูดส์ อ.สิงหนคร จ.สงขลา และปิติฟูดส์ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา บจก.ปิติฟูดส์ ประกอบธุรกิจประเภท บริการรับฝากสินค้าแช่แข็ง รับจ้างผลิตสินค้า ผลิตเพื่อส่งออก แปรรูปสัตว์น้ำ และอาหารสำเร็จรูป
Benefits
1.ประกันสังคม 2.ชุดยูนิฟอร์ม 3.ที่พักสำหรับพนักงานรายเดือน
Contacts
บริษัท ปิติฟูดส์ จำกัด
33/3 ม.5
Wat Khanun Singhanakhon Songkhla 90330
Directions
สามารถนั่งรถประจำทางสายสิงหนคร ม่วงงาม บริษัทฯอยู่ตรงข้ามกับ บจก.ไทยยูเนี่ยนซีฟูดส์ สิงหนคร