บริษัท เอสเอ็นพี พรีคาสท์ จำกัด
ประกอบกิจการประเภทการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง
Benefits
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัส
  • - ค่ารักษาพยาบาล
  • - ชุดฟอร์มพนักงาน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอสเอ็นพี พรีคาสท์ จำกัด
110/12 หมู่ที่ 2
Mahasawat Bang Kruai Nonthaburi 11130