บริษัท บิซ เดค เทค แอนด์ คอน จำกัด
บริษัท บิซ เดค เทค แอนด์ คอน จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบ และการก่อสร้างอาคาร และบ้านพักอาศัย รวมถึงการตกแต่งภายในครบวงจร มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 23/9 หมู่ 4 ถ.ศาลายา - บางเลน ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม การทำงานของบริษัท จะคำนึงถึงความต้องการของผู้ว่าจ้างเป็นหลัก โดยสถาปนิกและวิศวกรที่มีประสบการณ์ด้านนี้โดยเฉพาะ พร้อมทีมงานช่างประเภทต่าง ๆ ที่มีฝีมือและประสบการณ์ด้านนี้จากโครงการต่าง ๆ ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะบริหารงานให้เป็นไปตามแบบมาตรฐาน มีคุณภาพ และตรงต่อเวลา ตามสัญญาที่กำหนดไว้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้แนบเอกสารและผลงานบางส่วนที่ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณา ทางบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งหากท่านให้โอกาสได้ร่วมงานกัน
Benefits
-ประกันสังคม -เบี้ยเลี้ยง กรณีเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด -โบนัสตามผลประกอบการ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท บิซ เดค เทค แอนด์ คอน จำกัด
23/9 หมู่ 4 ถ.ศาลายา – บางเลน
Khlong Yong Phutthamonthon Nakhon Pathom 73170
See Map