บริษัท โฮม เมก้ามาร์ท จำกัด
ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง
Benefits
- ค่าคอมมิชชั่น - ค่าน้ำมันรถ - ค่าโทรศัพท์ - ค่าที่พัก - ค่าเบี้ยเลี้ยง - เงินกู้ยืมฉุกเฉิน - เงินช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วย - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - กองทุนประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท โฮม เมก้ามาร์ท จำกัด
เลขที่ 555 หมู่ที่ 1 ถนนรอบเมือง
I San Mueang Buri Ram Buri Ram 31000