บริษัท โฮม เมก้ามาร์ท จำกัด
ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง
Benefits
  • - ค่าคอมมิชชั่น
  • - ค่าน้ำมันรถ
  • - ค่าโทรศัพท์
  • - ค่าที่พัก
  • - ค่าเบี้ยเลี้ยง
  • - เงินกู้ยืมฉุกเฉิน
  • - เงินช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วย
  • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
  • - กองทุนประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท โฮม เมก้ามาร์ท จำกัด
เลขที่ 555 หมู่ที่ 1 ถนนรอบเมือง
I San Mueang Buri Ram Buri Ram 31000