ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.ซี. เอ็นจิเนียริ่ง
ประกอบกิจการประเภทการขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม
There are currently no positions available.
Contacts
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.ซี. เอ็นจิเนียริ่ง
เลขที่ 115/459 หมู่ที่ 8 หมู่บ้านพุทธชาด 19 (พฤกษา-ไพร์ม ซอย 14/1)
Bang Kaeo Bang Phli Samut Prakan 10540