บริษัท ไรย์ อินโฟเทค จำกัด
As one of a leading IT distributors, we has expanded our business to become a major IT distributors in Thailand market. Rai Infotech Co.,Ltd is principally engaged in the distribution of IT products. Also collaborate with manufacturers, brand owner, and brand representative in each country for distributing their products to end users via channel of dealers in each territories of sales area support. In the same way, it is involved matching up the manufacturers and dealers by obtaining quality products at a reasonable price.
We specialize in what dealers and end users need. We can make valuable by keeping goods on hand for dealers who would otherwise have to deal with long lead time when purchasing direct, as a backup for, and extension of, the dealer is own inventory system
บริษัท ไรย์ อินโฟเทค จำกัด เป็นผู้นำด้านผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ IT และขยายธุรกิจในการเป็นผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ของตลาด IT ในประเทศไทย อีกทั้งยังร่วมมือกับผู้ผลิตเจ้าของแบรนด์และตัวแทนของแบรนด์ในแต่ละประเทศเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพให้สามารถวางจำหน่ายผ่านช่องทางของตัวแทนจำหน่ายในแต่ละพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขายอย่างมีคุณภาพให้มากที่สุด ในขณะเดียวกันได้มุ่งเน้นในการขยายสินค้าและบริการที่ดีไปยังร้านค้าผู้จำหน่ายและบริษัทตัวแทนในการติดตั้งระบบ IT ต่างๆ ในราคาสมเหตุผลภายใต้สินค้าเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพ
บริษัท ไรย์อินโฟเทค จำกัด มีความชำนาญในการเข้าถึงความต้องการของร้านค้าตัวแทนจำหน่ายในการจัดการระบบสินค้าคงคลังเพื่อขยายระบบการขายสินค้าของตนเองได้อย่างมีศักยภาพ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการจัดจำหน่ายได้มากยิ่งขึ้น
Benefits
  • - ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุกลุ่ม
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร
  • - คอมมิชชั่น อินเซนทีฟ ตามเงื่อนไข
  • - โบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
  • - และสวัสดิการอื่นๆ ตามระเบียบปฏิบัติ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไรย์ อินโฟเทค จำกัด
503 อาคารเค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ชั้น 12 ห้อง 503/21F ถนนศรีอยุธยา
Thanon Phayathai Ratchathewi Bangkok 10400
Directions
  • สถานีรถไฟฟ้าพญาไท