บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด (ในเครือเจริญอักษรกรุ๊ป)โดยถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2514 โดยธุรกิจแรกของบริษัทในขณะนั้นคือ การผลิตตัวพิมพ์ ไทย จีน อังกฤษ และอุปกรณ์การพิมพ์ จำหน่ายให้กับโรงพิมพ์ทั่วประเทศ และด้วยการบริหารที่เน้นคุณภาพโดยยึดหลักคุณธรรม ทำให้ชื่อเสียงของบริษัท เจริญอักษร จำกัด เป็นที่รู้จักและยอมรับของแวดวงธุรกิจอุตสาหกรรมการพิมพ์ระดับประเทศอย่างรวดเร็ว ในปีพุทธศักราช 2530 บริษัทมีการปรับแผนกลยุทธ์การตลาดให้มีความสอดคล้องกับพัฒนาการด้านเทคโนโลยีการพิมพ์โดยยึดหลัก “ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงแบบครบวงจร” ทำให้เป็นที่มาของนโยบายการสรรหา คัดเลือกและนำเข้าจากผลิตภัณฑ์จากทั่วทุกมุมโลก เครื่องจักร อะไหล่ อุปกรณ์การพิมพ์ กระดาษคาร์บอน กระดาษพิเศษ และกระดาษพิมพ์ทุกประเภท ปัจจุบัน ได้คัดสรรกระดาษและอุปกรณ์ต่างๆ ในธุรกิจสิ่งพิมพ์ ที่มีคุณภาพสูงจากผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าเพื่องานพิมพ์ทุกประเภท โดยมีคลังเพื่อกระจายสินค้าถึง 3 จุดได้แก่ 1.คลังสินค้าไผ่เงิน 13 ซ.จันทน์ 43 แยก 33 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120 2.คลังสินค้าที่นิคมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 3.คลังสินค้าพระประแดง อ.พระสมุทรเจดีย์ บริษัทฯ ยินดีต้อนรับผู้สมัครทุกท่าน ที่เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรง มีความมุ่งมั่นที่จะเจริญเติบโตในอนาคตไปพร้อมกับเรา ++เรามีสถานที่ทำงานที่น่าอยู่ พร้อมสวัสดิการที่ดีรอทุกท่านอยู่++ ++ มาเป็นครอบครัวเดียวกัน ครอบครัว CASP นะครับ ++
Benefits
1. เงินเดือนประจำ 2. ค่าล่วงเวลา 3. โบนัสที่จูงใจ (ตามผลการประเมินรายบุคคล) 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน ( ตามตำแหน่งงาน ) 6. เงินได้ค่าเที่ยววิ่ง (ตามตำแหน่งงาน) 7. เงินได้ค่าลงสินค้า (ตามตำแหน่งงาน) 8. เงินได้สวัสดิการวันเกิด 9. ค่าน้ำมัน/ค่าโทรศัพท์ (ตามตำแหน่งงาน) 10. ตรวจสุขภาพประจำปี 11. เงินกู้สวัสดิการบริษัทฯ 12. สวัสดิการกู้ซื้อบ้านดอกเบี้ยอัตราพิเศษกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ 13. เงินช่วยเหลือการจัดงานพิธีสมรส/อุปสมบท/กรณีถึงแก่กรรม 14. สวัสดิการกระเช้าเยี่ยมไข้ 15. ชุดยูนิฟอร์มฟรีทุกปี (ตามตำแหน่งงาน) 16. ค่าพาหนะ/ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางในประเทศ/ต่างประเทศ 17. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม(ตามตำแหน่งงาน) 18. ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน 19. เงินรางวัลอายุงาน 20. ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 21. ลาพักร้อนสูงสุด 14 วัน/ปี 22. สิทธิ์การลากิจเริ่มที่ 6 วัน/ปี 23. สิทธิในการลาอุปสมบท/ลาสมรส 24. ส่วนลดสมาชิกสำหรับการออกกำลังกายที่ Fitness First
5 Positions
Contacts
บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฏร์
Thung Wat Don Sathon Bangkok 10330
Directions
1.รถโดยสารประจำทาง สาย: 1 , 15 , 17, 35, 75 ลงหน้ามหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ ต่อด้วยรถประจำทางสองแถวสาย 1271 สีแดง(ขึ้นฝั่งหน้ามหาวิทยาลัย) เข้าซอยจันทร์43 ประมาณ 50 เมตร บริษัทฯอยู่ขวามือ 2.รถไฟฟ้า BTS ลงสถานนี้สุรศักดิ์ หรือ สถานนีสะพานตากสิน ต่อจักรยานยนต์รับจ้าง บอกมา CAS Group ( ซอยจันทร์ 43 ) ค่ารถ 20 บาท เข้าซอยจันทร์43 ประมาณ 50 เมตร บริษัทฯอยู่ขวามือ