JobThai
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรธิดา คอนซัลท์ แอนด์ เซอร์วิส
หจก. ภัทรธิดา คอนซัลท์ แอนด์ เซอร์วิส ประกอบธุรกิจ สำนักงานบัญชีและตรวจสอบบัญชี มีประสบการณ์ยาวนาน กว่า 30 ปีให้บริการงานด้านบัญชีและบริหารครบวงจร ได้แก่ รับจัดทำบัญชีและภาษี ตรวจสอบบัญชี พัฒนาและจำหน่ายโปรแกรมระบบบัญชีและบริหารจัดการ(ERP) วางระบบบัญชีและบริหารจัดการด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กำลังขยายกิจการและมีความประสงค์รับสมัครพนักงานเที่มีความมุ่งมันและร่วมเติบโตไปด้วยกัน สิ่งที่ผู้สมัครจะได้จากการปฎิบัติงาน เนื้องานทั้งหมดจะมีรุ่นพี่คอยสอน อบรม และแนะแนวการทำงาน ความรู้ที่ถูกต้องระหว่างการทำงาน โดยจะได้เรียนรู้ระหว่างการทำงานเพื่อสามารถก้าวไปเป็น สมุห์หรือผู้จัดการบัญชีได้ในอนาคต 1. บันทึกและเข้าใจวิธีการจัดทำ ภงด.1 , 3, 53 2. บันทึกและเข้าใจวิธีการจัดทำพร้อมยื่น ภพ.30 3 บันทึกและเข้าใจวิธีการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายการเงิน 4. ฝึกและเข้าใจการจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินเพื่อการปิดบัญชีเบื้องต้นที่ถูกต้อง 5 เรียนรู้การปิดงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินแบบเจาะลึก 6 เรียนรู้และฝึกงานด้านการสอบบัญชีและการมองภาพเชิงกว้างในการวิเคราะห์บัญชี 7. บางครั้งอาจต้องไปทำงานนอกสถานที่ (บริษัทลูกค้า) เพื่อหาประสบการณ์จากหน้างานจริง เพื่อให้ทราบปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา ข้อมูลเพิ่มเติม 1.อัตราเงินเดือนของผู้ที่ผ่านการสมัคร 16,000 บาท ต่อเดือน 2.ทำงาน จันทร์ ถึง ศุกร์ ตั้งเเต่ 8.00 ถึง 18.00 น. 3.หยุดเสาร์อาทิตย์ (หากกรณีมีงานที่ทำไม่ทัน ต้องทำงานล่วงเวลา)
Benefits
1. ประกันสังคม 2.โบนัส 3.เสื้อฟอร์ม
zero position en
Contacts
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรธิดา คอนซัลท์ แอนด์ เซอร์วิส
250/162 หมู่บ้านกลางเมืองโชคชัย4
Lat Phrao Lat Phrao Bangkok 10230
Directions
รถเมย์สาย 8 44 73ก 122 145 191