JobThai
กรีนริเวอร์ฮิล รีสอร์ท
ให้บริการที่พัก ล่องแพ กับหนึ่งเดียวในจังหวัดกาญจนบุรี
ที่พัก/อาหารครบทุกมื้อ/ค่ารักษาพยาบาล/ค่าแรงพิเศษเทศกาล
zero position en
กรีนริเวอร์ฮิล รีสอร์ท
เลขที่ 153 หมู่ที่ 1
Tha Kradan Si Sawat Kanchanaburi 71250