รับออกแบบและ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบ machine vision , Robotic Inspection และงาน Automation ในระบบอุตสาหกรรม
Benefits
  • 1.ทำประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่มบริษัท
  • 2.บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบทุน ให้กับพนักงาน เข้าประกันสังคม
  • 3.บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบทุน ให้กับพนักงาน เข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ภาคสมัครใจ)
  • 4.มีโบนัสประจำปี และ ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลประกอบการ)
  • 5.มีเบี้ยเลี้ยง / ค่าที่พัก / ค่าเดินทาง ในกรณีไปทำงานต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศ
  • 6.สวัสดิการ ค่าเดินทาง / ค่าโทรศัพท์ / Incentive
  • 7.สวัสดิการ ให้ชุดยูนิฟอร์มให้พนักงาน
  • 8.ค่าล่วงเวลา ( บางตำแหน่ง / สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงาน On site ต่างจังหวัด
  • 9. เวลา ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 9.00 – 18.00 น
1 Position
1.
Oct 18, 2019
วิศวกร
pinlocation
Pak Kret, Nonthaburi
salary icon
ตามความสามารถ
Contacts
9/1 หมู่ 9 หมุ่บ้าน วิสต้าปาร์ค ซ.สามัคคี
Bang Talat Pak Kret Nonthaburi 11120
See Map