JobThai
บริษัท สปีด วัน ซัพพลาย จำกัด
เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือน พฤษภาคม ปี 2561 ประกอบกิจการซื้อขายสินค้าเกี่ยวกับการประมง เวชภัณฑ์ อาหารสัตว์น้ำ Supplement , Premix , Feed Additive , Raw Material ฯ ให้กับฟาร์มสัตว์น้ำ และ โรงงานอาหารสัตว์ ต้องการรับสมัคร พนักงานพร้อมที่จะร่วมงาน และเติบโตไปพร้อมกับเรา มีความมุ่งมั่นในสายงานธุรกิจ
Benefits
-ปรับเงินเดือนประจำปี -ประกันสังคม -โบนัส -เบี้ยเลี้ยง -คอมมิชชั่น -รถประจำตำแหน่ง -ประกันอุบัติเหตุ
zero position en
Contacts
บริษัท สปีด วัน ซัพพลาย จำกัด
251/6 หมู่ที่ 3
Samrong Phra Pradaeng Samut Prakan 10130