JobThai
บริษัท กัปตัน ฮุก สโมค เฮ้าส์ จำกัด
ประกอบกิจการค้าเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ เนื้อปลาทุกชนิด แช่แข็ง รมควัน
zero position en
Contacts
บริษัท กัปตัน ฮุก สโมค เฮ้าส์ จำกัด
เลขที่ 156/18 หมู่ที่ 3
Mai Khao Thalang Phuket