ผลิตชิ้นส่วนภายในลำโพง
Benefits
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 6 % นายจ้างสมทบ และลูกจ้างสมทบ 6 % -เงินช่วยเหลือค่าน้ำมัน 600บาท/เดือน -ค่าอาหารส่วนที่เกินจาก 500บาท/เดือนที่เก็บจากพนักงาน บริษัทสมทบให้ (รับประทานได้มื้อเช้าและมื้อกลางวัน) -อาหารมื้อเย็น กรณีทำงานล่วงเวลา -เงินเบี้ยขยันแบบขั้นบันได 250, 300, 350, 400 บาท -ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม -ชุดฟอร์ม -เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส (สำหรับพนักงานที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด) -เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา, คู่สมรส, บุตร-ธิดา, ปู่-ย่า, ตา-ยาย (สำหรับพนักงานที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด) -เงินแสดงความยินดีกรณีพนักงานคลอดบุตร (สำหรับพนักงานที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด) -เงินค่าเข้ากะกลางคืน 70 บาท/1 กะ -ทุนการศึกษาประจำปีสำหรับบุตรธิดา (สำหรับพนักงานที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด) -งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี -งานท่องเที่ยวประจำปี -โบนัส(ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทและการพิจารณาของบริษัท)
Contacts
บริษัท เอฟเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด
31/2 หมู่ที่ 2
Ban Mo Phrom Buri Sing Buri 16120