JobThai
บริษัท กล้วย กล้วย ทัวร์ แอนด์ ออร์แกไนเซอร์ จำกัด
1. บริการจัดนำเที่ยวภายในประเทศ (DOMESTIC)และต่างประเทศ (OUTBOUND 2. จัดกรุ๊ปสัมมนา ดูงาน รับน้อง กิจกรรมแรลลี่ และจัดทัวร์เป็นหมู่คณะ (TEAM BUILDING) 3. แค้มป์ภาษาไทย – อังกฤษ ให้กับนักเรียน จนถึงประชาชนทั่วไป 4. จัดการเปิดตัวสินค้า งานเลี้ยงประจำปี ของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ
Benefits
สอบถามภายหลัง
zero position en
Contacts
บริษัท กล้วย กล้วย ทัวร์ แอนด์ ออร์แกไนเซอร์ จำกัด
โครงการ เดอร์ลอฟ สายไหม 66/1 15/24
Sai Mai Sai Mai Bangkok