JobThai
บริษัท ภัสราวรรณ ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ จำกัด
เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้า POP ICE แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย สินค้า Pop Ice มีรสชาติทั้งหมด 27 รสชาติ
zero position en
บริษัท ภัสราวรรณ ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ จำกัด
24 ซอยลาดพร้าว 115 (ศานตินิเวศ)
Khlong Chan Bang Kapi Bangkok 10240