บริษัท เอสเค เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCB) ทุกชนิด รวมทั้งรับลงอุปกรณ์และอะไหล่ (PCBA) ของสินค้าดังกล่าว รวมถึงจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง หรือการประกอบเคส (Boxbuild)
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - พักร้อน - ค่าช่วยเหลืออาหารกลางวัน - ค่าเบี้ยขยัน - ค่าล่วงเวลา - การปรับค่าแรง - โบนัส - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจพนักงาน ครอบครัวพนักงาน - กระเช้าเยี่ยมไข้พนักงาน และสวัสดิการอื่น ๆ
ติดต่อ
บริษัท เอสเค เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
55/66 หมู่ที่ 3
Lam Luk Ka Lam Luk Ka Pathum Thani 12150
ใช้งานแผนที่