บริษัท ที.ที.คาร์ทัน จำกัด เราเป็นผู้ผลิตและแปรรูปกล่องกระดาษลูกฟูก มีประสบการณ์ยาวนานก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2545 เรามีการผลิตสินค้าที่มีการควบคุมคุณภาพโดยมีมาตรฐาน ISO 9001:2015 ทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพและบริการ เรามีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากกระดาษลูกฟูกที่มีความซับซ้อน พร้อมให้คำปรึกษากับลูกค้าเกี่ยวกับเรื่อง กล่องบรรจุภัณฑ์ กระดาษลูกฟูก เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญทำให้ลูกค้าของเราสามารถผลิตและส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้ถูกต้องตรงเวลาและมีประสิทธิภาพ
Benefits
  • 1. ท่องเที่ยวประจำปี
  • 2. โบนัสประจำปี
  • 3. ปรับเงินเดือนประจำปี
  • 4. เบี้ยขยันประจำเดือน
  • 5. ประกันสังคม
  • 6. มียูนิฟอร์มพนักงานให้
10 Positions
Contacts
บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด
16 ซอยกรุงเทพกรีฑา 37
Tubchang Saphan Sung Bangkok 10250
Tel.: 086-390-5735, 02-736-0539 ต่อ 115
See Map