JobThai
บริษัท 999 เท็กซ์ไทล์ อิมพอร์ตแอนด์เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
ธุรกิจนำเข้าและส่งออกผ้า มีธุรกิจในเครือประเภทสินค้าสำเร็จรูปประเภทผ้า เช่น เสื้อผ้า ผ้าม่าน ผ้าปูที่นอน และอื่นๆ
zero position en
Contacts
บริษัท 999 เท็กซ์ไทล์ อิมพอร์ตแอนด์เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
เลขที่ 311 ชั้นที่ 2 ซอยโชคชัยจงจำเริญ ถนนพระราม 3
Bang Phongphang Yan Nawa Bangkok 10120