JobThai
ไดอารี่อินดิโก้ (บันทึกสีคราม)ร้านขายเสื้อผ้ามัดย้อม ซึ่งนำเอามรดกภูมิปัญญาไทยพื้นบ้านโบราณ ของการมัดย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ มาประยุกต์และพัฒนาให้เข้ากับเครื่องแต่งกายในยุคปัจจุบันให้ดูเป็นสากลมากขึ้น ให้เหมาะสำหรับการส่วมใส่ในชีวิตประจำวัน โดยยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติไว้ ธุรกิจเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย จากสีธรรมชาติ
Benefits
1.ชุดฟอร์มในการทำงาน 2.เบี้ยขยัน คอมมิชั่น จากยอดขายสินค้า 3.เงินค่าจ้าง
zero position en
Contacts
Diary Indigo (ไดอารี่ อินดิโก)
276 ออคิดวิลล่า ประดิษฐ์มนูญธรรม10
Khlong Chao Khun Sing Wang Thonglang Bangkok 10310