JobThai
บริษัท โกลด์ แอนด์ ทรี จำกัด
บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การจัดทำสัญญาและพินัยกรรม อำนวยความสะดวกในการทำวีซ่าและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานตัว 90 วัน, ใบอนุญาตทำงานฯลฯ รวมไปถึงรับทำบัญชีและอำนวยความสะดวกในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
Benefits
- เงินเดือน - ประกันสังคม - โบนัส - คอมมิสชั่น
zero position en
Contacts
บริษัท โกลด์ แอนด์ ทรี จำกัด
152/1 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่ ชั้น 4 ห้อง 403 ถนนช้างคลาน
Chang Khlan Mueang Chiang Mai Chiang Mai 50100