ดำเนินธุรกิจรักษาพยาบาล และรับบริหารจัดการธุรกิจโรงพยาบาล บริษัทฯ ดําเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย
Contacts
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
34/1 ซอยอิสรภาพ 44 ถนนอิสรภาพ
Ban Chang Lo Bangkok Noi Bangkok 10700
See Map