ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรเชิงท่องเที่ยวและแปรรูปวัตถุดิบ โดยนำผลผลิตภายในไร่มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ สิงห์ปาร์ค เชียงราย (ไร่บุญรอด)ได้รับรางวัล "อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย" (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 12 ปี 2562 จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในสาขา "แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้"
Benefits
1. ประกันสังคม 2. ประกันชีวิต ประกันสุขภาพกลุ่ม 3. บ้านพักพนักงานภายในไร่ (กรณีบ้านอยู่ไกล) 4. เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานหรือญาติพนักงานเสียชีวิต,กระเช้าเยี่ยมไข้, ช่วยเหลือเครื่องดื่มแต่งงาน 5. อื่นๆ
Contacts
บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด
99 หมู่ 1
Mae Kon Mueang Chiang Rai Chiang Rai 57000
Directions
โดยรถส่วนตัว อยู่รินถนน สายเด่นห้า-ดงมะดะ ห่างจากตัวเมืองเชียงราย ไปทางทิศตะวันตกเฉัยงใต้ประมาณ 12 กิโลเมตร ใกล้วัดร่องขุ่น