คลินิก เปิดมา 4 ปี เน้นงานบริการ พัฒนาระบบ และบุคคลเพื่อตอบโจทย์ผู้รับบริการ
Benefits
  • - เงินเดือน
  • - ค่าเชียร์ขาย / ค่าขายผลิตภัณฑ์
  • - ค่าเข้าเคส/ติดตามผู้เข้ารับบริการ
  • - เบี้ยขยัน
  • - วันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดเทศกาล
  • - โบนัสประจำปี(ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของคลินิก)
There are currently no positions available.
Contacts
วชิรา คลินิก
275 ถ รังสิต-นครนายก
Prachathipat Thanyaburi Pathum Thani 12130