ประกอบกิจการให้บริการฝึกอบรม พัฒนาผู้นำ และบริการด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงการบริการฝึกอบรมแบบออนไลน์ เพื่อทำการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในองค์กรในประเทศไทย
2 ตำแหน่ง
1.
Oct 11, 2019
Accounts Executive (AE)
pinlocation
Sathon, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
2.
Oct 11, 2019
Project Professional Service (PPS)
pinlocation
Sathon, Bangkok
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
ติดต่อ
101 อาคารโมบิคอม 3 ชั้น 8 ยูนิต A2 ซอยพระพินิจ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
Thungmahamek Sathon Bangkok 10120
โทรศัพท์: 02-102-6857
เว็บไซต์: http://www.aplusleadership.asia/
วิธีการเดินทาง
BTS สถานีช่องนนทรี , ฺBRT สถานีสาทร