เครือเวทโปรดักส์ องค์กรชั้นนำ ที่ดำเนินธุรกิจ ด้านสุขภาพสัตว์ ที่มีนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคเอเชีย ทั้งด้านการผลิต นำเข้า ส่งออก และจำหน่าย สินค้า ที่มีคุณภาพ มาตรฐานตามระดับสากล ปัจจุบัน เรามี 15 บริษัท ในเครือ ทั้งปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง ที่กระจายในภูมิภาคต่างๆ ทั้งไทย จีน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ พม่า ลาว กัมพูชา
ด้วยวิชาการนำงานขาย ถือว่าเป็นคุณค่าที่สำคัญ เพื่อให้ลูกค้ามีผลผลิตที่ดี ต้นทุนต่ำ มีกำไร ที่สามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก องค์กรจึงต้องการพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาร่วมงาน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
Benefits
 • - กองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันชีวิต
 • - ประกันสุขภาพ
 • - ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • - ค่าเบี้ยขยัน
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - ชุดฟอร์ม
 • - โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • - ปรับค่าจ้างประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • - ท่องเที่ยวประจำปี
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์
 • - ฝึกอบรมและพัฒนา
 • - ค่าเดินทาง
 • - ค่ายานพาหนะ
 • - ค่าที่พัก (ปฏิบัติงานนอกสถานที่)
 • - ทุนการศึกษาสำหรับบุตร
 • - รางวัลอายุงาน 5 ปี 10 ปี 20 ปี
 • - เงินของขวัญ งานแต่ง งานบวช รับปริญญา
 • - เงินช่วยเหลืองานศพ
 • สวัสดิการอื่นๆ (เฉพาะตำแหน่ง)
 • - เงินกู้สวัสดิการเพื่อดาวน์รถยนต์
 • - เงินกู้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ (เงิน Advance)
 • - ค่าเช่ารถยนต์ส่วนตัวเพื่อใช้ปฏิบัติงาน
 • - ค่าคอมมิชชั่น
 • - ค่าครองชีพ
There are currently no positions available.
Contacts
เครือ เวท โปรดักส์
เวทโปรดักส์ กรุ๊ป 3300/121-124 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 24 ถนนพหลโยธิน
Chomphon Chatuchak Bangkok 10900
See Map