JobThai
WPG C&C (Thailand) Co.,Ltd.
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อปี 2549 เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ฮาดแวร์คอมพิวเตอร์ และอื่นๆภายในประเทศไทย บริษัทเราเป็นส่วนหนึ่งในเครื่องของ WPGHOLDINGS ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของโลกในด้านอุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Benefits
โบนัสประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ท่องเที่ยวประจำปี สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล อื่นๆตามกฤหมายกำหนด
zero position en
Contacts
WPG C&C (Thailand) Co.,Ltd.
9/304 อาคาร ยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 30
Suan Luang Suan Luang Bangkok 10250
Directions
ตึกอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้า airport rail link รามคำแหง