JobThai
- ที่ปรึกษาการบริหารโครงการ: บริการให้คำปรึกษาสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นวางแนวคิดโครงการจนถึงโครงการแล้วเสร็จ - ที่ปรึกษาการเคลมในงานก่อสร้าง: บริษัทเรามีความเชี่ยวชาญและการประเมินอย่างเป็นอิสระในการพิจารณา บันทึกข้อมูล, และวิเคราะห์ทุกแง่มุมของการพัฒนาและดำเนินการ โครงการอย่างแม่นยำ
Benefits
- ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - ปรับเงินเดือนประจำปี - โบนัสประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
zero position en
Contacts
Quantum PPP Consulting Co.,Ltd
599/28 ถนนรัชดาภิเษก
Chatuchak Chatuchak Bangkok 10900