บริษัท เบเคอร์ ฮิวช์ส แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย)จำกัด
A subsidary of American public company in Thailand under BOI. Manufacturing pump parts for oil field use ,
สวัสดิการ
  • ค่าอาหาร
  • เบี้ยขยัน
  • เงินพิเศษ
  • โบนัส
  • ชุดฟอร์ม
  • ประกันสังคม
  • กองทุนเงินทดแทน
  • ค่ากะ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เบเคอร์ ฮิวช์ส แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย)จำกัด
46/2 ,46/4 M.2 20170
ใช้งานแผนที่