เป็นบริษัท E-Commerce ให้บริการจำหน่ายและส่ง ผัก เนื้อสัตว์และวัตถุดิบต่างๆ ในการประกอบอาหาร เข้าร้านอาหาร โรงอาหาร โรงแรม ต่างๆ
Benefits
  • ประกันสังคม
2 Positions
1.
Sep 19, 2019
Marketing, Business Development
pinlocation
Lam Luk Ka, Pathum Thani
salary icon
12,000-30,000
2.
Sep 19, 2019
Admin ผู้ประสานงาน (สามารถสื่อสารภาษาจีนได้)
pinlocation
Lam Luk Ka, Pathum Thani
salary icon
20,000-25,000
Contacts
355/2209 หมู่ 15
Khu Khot Lam Luk Ka Pathum Thani 12130
Line ID: ywt_china
Directions
เข้าไปที่ตลาดสี่มุมเมือง เข้าประตู 2