ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ เช่นเครื่องมือทดสอบทางด้านแรง, แรงบิด
Contacts
บริษัท เทค ควอลิตี้ จำกัด
2/13 ถนนสุขาภิบาล 2
Prawet Prawet Bangkok 10250