บริษัท เอสทีพีไอ จำกัด
ส่งออก-นำเข้าอาหาร และวัตถุดิบอาหาร และเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัท ฯ จากต่างประเทศที่สนใจร่วมทำธุรกิจกับบริษัท ฯ ในประเทศไทย STPI / ERIDAN เป็นบริษัท ฯ ร่วมทุนระหว่างประเทศฝรั่งเศสและไทย มีสาขาทั้ง ไทย จีน เวียดนาม และอินเดีย บริษัทแม่ อยูที่ประเทศฝรั่งเศส โดยที่ไทยเป็นศูนย์กลางในเอเชีย ดำเนินกิจการตั้งแต่ปี 2536 18ปีที่บริษัท ฯ ขยายกิจการและโตขี้นทุกปี ดังนั้นจึงต้องการรับผู้ที่สนใจอยากมีความก้าวหน้าในอนาคต และรักที่จะร่วมพัฒนา และโตไปกับเรา
สวัสดิการ
ตามกฎหมายกำหนด -ประกันสังคม -ประกันสุขภาพ -ประกันอุบัติเหตุเมื่อทำงานครบ 1 ปี -ค่าใช้จ่ายเมื่อต้องเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ -มีโอกาสได้ไปดูงานต่างประเทศ -โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอสทีพีไอ จำกัด
40,42 เจริญนครซอย 32/1 ถนนเจริญนคร 10600
เว็บไซต์: www.eridan.com
ใช้งานแผนที่