บริษัท เอสทีพีไอ จำกัด
ส่งออก-นำเข้าอาหาร และวัตถุดิบอาหาร และเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัท ฯ จากต่างประเทศที่สนใจร่วมทำธุรกิจกับบริษัท ฯ ในประเทศไทย
STPI / ERIDAN เป็นบริษัท ฯ ร่วมทุนระหว่างประเทศฝรั่งเศสและไทย มีสาขาทั้ง ไทย จีน เวียดนาม และอินเดีย บริษัทแม่ อยูที่ประเทศฝรั่งเศส โดยที่ไทยเป็นศูนย์กลางในเอเชีย
ดำเนินกิจการตั้งแต่ปี 2536 18ปีที่บริษัท ฯ ขยายกิจการและโตขี้นทุกปี ดังนั้นจึงต้องการรับผู้ที่สนใจอยากมีความก้าวหน้าในอนาคต และรักที่จะร่วมพัฒนา และโตไปกับเรา
Benefits
  • ตามกฎหมายกำหนด
  • -ประกันสังคม
  • -ประกันสุขภาพ
  • -ประกันอุบัติเหตุเมื่อทำงานครบ 1 ปี
  • -ค่าใช้จ่ายเมื่อต้องเดินทางไปทำงานนอกสถานที่
  • -มีโอกาสได้ไปดูงานต่างประเทศ
  • -โบนัสประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอสทีพีไอ จำกัด
40,42 เจริญนครซอย 32/1 ถนนเจริญนคร 10600
Website: www.eridan.com
See Map