JobThai
บริษัท โกลบอล เจเนติกส์ จำกัด
เป็นธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
- ประกันสังคม
zero position en
บริษัท โกลบอล เจเนติกส์ จำกัด
51/108 ถนนพัฒนาชนบท3
Khlong Song Ton Nun Lat Krabang Bangkok 10520