บริษัท เอ็นเนอร์ไกอา จำกัด เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีทางด้านการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสำหรับเป็นแหล่งอาหาร
สวัสดิการ
Insurance, Social Security, going abroad (Only position)
zero position en
ติดต่อ
บริษัท เอ็นเนอร์ไกอา จำกัด
1701 ถนนอ่อนนุช
Suan Luang Suan Luang Bangkok 10250
เว็บไซต์: https://energaia.com/