JobThai
หจก. โกวิทถังเหล็ก จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกวิทถังเหล็ก เป็นผู้ผลิตหอถังเหล็กเก็บน้ำ แบบครบวงจรที่มีประสบการณ์ มากว่า 30 ปี ด้วยทุนจด ทะเบียน 20,000,000 บาทเราคือผู้ผลิตหอถังเหล็กเก็บน้ำที่ให้บริการแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่ การสำรวจหาแหล่งน้ำ บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบกักเก็บน้ำตั้งแต่ความจุขนาด 5 ลูกบาศก์เมตรขึ้นไปรวมถึงระบบจัดการการผลิตน้ำ ประปาเพื่อการอุปโภคและ บริโภคโดยมีผลงานจำนวน 95 องค์การบริหาร ส่วนตำบลภายในปีงบประมาณ 2549 มากกว่า 200 โครงการเป็นเครื่องยืนยันคุณภาพและมาตรฐานของเรา
zero position en
Contacts
หจก. โกวิทถังเหล็ก จำกัด
เลขที่ 77/1 หมู่ 5
Nong Pla Mo Ban Pong Ratchaburi 70110