บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 ดำเนินกิจการด้านพลังงาน โดยได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมัน ตามมาตรา 7 จากกระทรวงพลังงาน ผู้ให้บริการในธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจร เรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา จัดหา ติดตั้งออกแบบ วางระบบ ตลอดจนการซ่อมบำรุง (EPCms) ซึ่งครอบคลุมทั้งสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ หรือสถานี NGV รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้พลังงานต่าง ๆ เป็นเชื้อเพลิง อีกทั้งมีบริการจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas : LPG), ก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas : LNG), และบริการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้
Benefits
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • โบนัสตามผลประกอบการ
2 Positions
1.
Oct 15, 2019
วิศวกรเขียนแบบ
pinlocation
Pak Kret, Nonthaburi
salary icon
ตามประสบการณ์
2.
Oct 15, 2019
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
pinlocation
Chatuchak, Bangkok
salary icon
ตามประสบการณ์
Contacts
9/199 หมู่ 3
Ban Mai Pak Kret Nonthaburi 11120