บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เพื่อให้บริการรถโดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการภายใต้ระเบียบข้อบังคับที่กำหนดโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
ปรัชญาธุรกิจ (Business Philosophy)
เพราะชีวิตคือการเดินทาง ทุกชีวิตต่างมีภารกิจซึ่งจำเป็นต้องเดินทาง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเชื่อมต่อความสัมพันธ์ หรือ เพื่อกิจกรรมอื่นใดอันจะส่งผลให้สามารถบรรลุเป้าหมายของชีวิต ดังนั้นการเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายที่รวดเร็ว สะดวก และปลอดภัยคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม เราเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนคือการดำเนินธุรกิจที่สะท้อนให้เกิดคุณค่าสูงสุดกับผู้คนในสังคม เราจึงมุ่งมั่นที่จะรับใช้สังคมด้วยการพัฒนารูปแบบการให้บริการให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัฒกรรมของโลกยุคปัจจุบันและในอนาคต รวมไปถึงการยกระดับคุณภาพบุคคลากรภายในองค์การเพื่อให้เกิดคุณภาพการให้บริการที่ดีที่สุด เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้บริการ และนี่คือปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของพวกเรา บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ทันสมัย ปลอดภัย และให้คุณค่ากับผู้โดยสารได้มากที่สุด
พันธกิจ (Mission)
มุ่งมั่นในการให้บริการที่ทันสมัย ใส่ใจในความปลอดภัย จริงใจให้สังคมด้วยคุณค่า ยินดีพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
Benefits
  • - ชุดยูนิฟอร์มฟรี สำหรับ พขร. พกส.
  • - ประกันสังคม
  • - เบี้ยขยัน
  • - สังสรรค์ประจำปี
  • - อื่น ๆ
5 Positions
1.
Oct 16, 2019
เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสำนักงานใหญ่
pinlocation
Chatuchak, Bangkok
salary icon
ตามประสบการณ์
2.
Oct 16, 2019
พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง ประจำสาขาศาลายา
pinlocation
Phutthamonthon, Nakhon Pathom
salary icon
20,000-30,000 บาท
3.
Oct 16, 2019
พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง ประจำสาขารังสิต
pinlocation
Bangkok
salary icon
20,000-30,000 บาท
4.
Oct 16, 2019
พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง ประจำสาขาบึงกุ่ม
pinlocation
Chatuchak, Bangkok
salary icon
20,000-30,000 บาท
5.
Oct 16, 2019
เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน ประจำสาขาเคหะธนฯ
pinlocation
Bang Khun Thian, Bangkok
salary icon
12,000 บาท
Contacts
40 อาคารลา ยูนีค ชั้นที่ 2 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ
Latyao Chatuchak Bangkok 10900