บริษัท เดนทัล เมท จำกัด
เราดำเนินธุรกิจทางด้านทันตกรรมเฉพาะทาง และศัลยกรรมตกแต่งเฉพาะทาง และเฉพาะทางทางด้านผิวหนัง มามากกว่า 10 ปี โดยมีสาขาทั้งหมด 21 สาขาทั่วกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็นสหคลินิก 9 แห่ง และคลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรม 12 แห่ง เรามีแผนการขยายสาขาเพิ่มทุกปี ในทุกสาขาจะประกอบด้วยทีมทันตแพทย์ ศัลยแพทย์ และแพทย์เฉพาะทางด้านความงาม ซึ่งทีมแพทย์ทั้งหมดจะเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรง และมีประสบการณ์ รวมทั้งพนักงานที่สามารถให้ข้อมูลกับลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ ทางคลินิกมีนโยบายในเรื่องของมาตรฐานการให้บริการ และความสะอาดมาเป็นอันดับหนึ่ง เราจึงใส่ใจในด้านสุขอนามัยของผู้ที่มารับบริการ ทุกคลินิกจึงมีเครื่องมือสำหรับฆ่าเชื้อที่ทันสมัย และอุปกรณ์เครื่องมือที่สะอาด ปลอดภัย สำหรับการบริการเรามีการจัดอบรมพนักงานทุกๆเดือนในเรื่องมาตรฐานการบริการที่ดี และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของคลินิก เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับความสะดวก และความประทับใจที่เหมือนกันในทุกๆสาขาของเรา คลินิกของเราจึงเป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับจากคนไข้โดยทั่วกัน
Benefits
-ลากิจ -ลาป่วย -ลาพักร้อน -วันหยุดนักขัตกฤษ์ -ประกันสังคม -ปรับเงินเดือนประจำปี ตามผลการทำงาน -โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการ -งานเลี้ยงกลางปี -งานเลี้ยงประจำปี
Contacts
บริษัท เดนทัล เมท จำกัด
364/45 กรุงเทพกรีฑาซอย 15
Hua Mak Bang Kapi Bangkok 10240
Directions
รถประจำทาง /บีทีเอส/รถตู้/อื่นๆ