JobThai
GREEN ME Organic Farm สร้างสรรค์ฟาร์มออร์แกนิค เกษตรอินทรีย์ขึ้นมาบนความมุ่งหวังที่จะให้ทุกชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เราจึงมุ่งเน้น ให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้สารเคมีในทุกขั้นตอน เราจะเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ดี ให้คน สัตว์ พืช ต่างได้กินดีอยู่ดี มีสุขภาพที่ดี วันนี้เราพร้อมแล้วที่จะเปิดประตูฟาร์ม ต้อนรับเด็กๆ และครอบครัว ได้แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับฟาร์ม เรียนรู้ประโยชน์ของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านทางสินค้าและบริการต่างๆของฟาร์ม ไม่ว่าจะเป็น Farm Tour, Farm Café , Farm Stay, Farm Studio และ Organic Food
Benefits
สวัสดิการ 1. ประกันสังคม (Social security ) 2. โบนัสประจำปี 3. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 4. ชุดฟอร์มพนักงาน 5. งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 6. ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ 7. อาหารกลางวัน ศ.- ส.- อา. 8. ส่วนลดสินค้าและบริการของบริษัท
Contacts
บริษัท กรีนมี กรุ๊ป จำกัด
888 หมู่ที่ 7 ถนน นิคมสร้างตนเองลำตะคลอง
Nong Sarai Pak Chong Nakhon Ratchasima 30130